onderzoek naar ruimtelijke inpassing nieuwe woning