“Onderwijs moet niet beginnen met methodeboeken, maar met het waarnemen van verschijnselen”