“Ontwerp een ruimte waar ons lichamelijk gehandicapte dochtertje zo lang mogelijk zelfredzaam kan verblijven.”